Presisering av kabotasjereglene

Tungt.no har gjentatte ganger skrevet om de nye kabotasjereglene som EU formelt vedtok sent i september. Nå kommer oppstramningen i Norge.

Publisert Oppdatert

Kabotasje (transport mellom steder i en annen stat enn der man hører hjemme) har vært lovlig i Norge i en årrekke av transportører fra enkelte land. Det har gradvis blitt åpnet for stadig flere land, bl.a. ble det fra mai i år åpnet for syv nye EU-land (bl.a. Polen) å drive kabotasje i Norge.

I Norge har tolkningen av reglene helt frem til nå vært slik at transportørene må ha fellesskapstillatelse, at transportøren må ha en grensekryssende transport inn i Norge, og at det ikke skal foregå systematisk eller kontinuerlig. Altså ha en tilfeldig karakter. Dessuten skal det foregå midlertidig.

Og det er nettopp her endringen nå kommer. Begrepet "midlertidig" er en vag formulering og har vært tolket ulikt i de forskjellige EØS-statene. EU-kommisjonen har antydet en periode på 1-2 måneder som det maksimale et kjøretøy kan utføre kabotasje før det må forlate landet. Mange land har dog en mye strengere tolkning.

Nå har Samferdselsdepartementet lagt opp til ny tolkning av lovverket i Norge.

Fra 1. november skal kabotasje i Norge kunne utføres på følgende vilkår:

- Transportører som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i Norge, kan utføre midlertidig kabotasje i Norge. I begrensningen "midlertidig" ligger at det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet, og at lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert.

Med dette nærmer vi oss de øvrige EØS-landenes tolkning av regelverket.

Det er allikevel flere momenter som må samordnes landene imellom. F.eks. bøtenivået, kontrollnivået, samt tolkninger av hva et lass er. De skandinaviske lastebilorganisasjonene forsøker å få samordnet dette. Mer om det, kan du lese her.

Les også:

Kabotasje: Nye regler klare!

Finland innfører kabotasjeregler

Italia skjerper kabotasjekravene

Nå er det fritt frem for østeuropeere å kjøre i Norge

Skyhøye kabotasjebøter i Frankrike

Franskmennene krever kabotasje-endring

Kabotasje i Belgia - følger Finland

NLF stanset ulovlig kabotasje