Presses til overlast

- Utenlandske sjåfører presses til overlast. Nekter de, har de ikke jobb når de kommer hjem, sier leder Jan Sivertsen i Vestnorsk Transportarbeiderforening til bt.no.

Publisert Oppdatert

Sivertsen viser til kabotasje-bestemmelsene. I dag kan utenlandske sjåfører ansatt i utenlandske firmaer kjøre i Norge i syv dager med maks tre turer innenlands. Disse reglene brytes hele tiden.

- Det er ikke lastebilfirmaene i Norge som er problemet. Det er speditørselskapene, som Bring, Schenker, Tollpost, DHL med flere. De har ikke egne biler, men er de store bestillerne av transport i Norge. Det skal ha transporten billigst mulig og bruker utenlandske firma. Noe som går ut over sikkerheten på norske veier, sier fagforeninglederen til avisen.