Pris til Statens vegvesen

Kåring fant sted onsdag under Digitaliseringskonferansen - og det var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aaserud som delte ut prisen til vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Kåringen ble arrangert av Apps4Norge.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Publisert Oppdatert

- Statens vegvesen har gjort store mengder data om det norske vegnettet tilgjengelig for viderebruk ved å åpne datakilden for Nasjonal vegdatabank. Juryen ønsker også å trekke frem at Vegvesenet her har brukt den samme datakilden til egne tjenester som de har delt med videreformidlere. Dette er åpenhet av ypperste klasse og gir videreformidlingsmiljøet en garanti for at datagrunnlaget er oppdatert og av best mulig kvalitet, heter det i juryens begrunnelse.

I tillegg til Vegvesenet var også Helsedirektoratet og Kulturrådet nominerte til prisen.

Brukernes behov

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen takket for prisen og mente at det var en stor ære å bli kåret til den mest «datadelingsvillige offentlige etat» i Norge.

- Vårt utgangspunkt har vært at vi ser endringer hos brukerne som etterspør stadig flere elektroniske tjenester. Vi klarer ikke å levere alle disse, men ved å gjøre våre datasett tilgjengelige setter vi også andre i markedet i stand til å lage gode tjenester. Slik får alle det samme grunnlaget på lik linje. Åpne data bidrar også til at våre tjenester blir bedre og at det gir oss en mer effektiv forvaltning. Vi vil fortsette dette arbeidet og vil gjøre alle våre datasett tilgjengelig så raskt som det er forsvarlig å gjøre det basert på kvalitet på dataene. Prisen er svært givende og gir oss stor motivasjon og inspirasjon i vårt videre arbeid, sa vegdirektøren.

Skal digitaliseres

Statens vegvesen har gjort vegdata tilgjengelig gjennom et åpent grensesnitt som et ledd i moderniseringen av etaten. Dette er i tråd med regjeringens digitalstrategi som blant annet fastslår Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv, og er også i tråd med vårt eget mål om å være en åpen og brukervennlig etat.

Tilrettelegging av åpne enkle tjenester er sentralt for å kunne gjøre bruk av Statens vegvesens data, både internt og for eksterne aktører. Åpne data bidrar til at bedre tjenester og gir en mer effektiv forvaltning og sammenstilling av offentlige data danner grunnlag for en rekke nye spennende tjenester.