Priser til Frydenlund og Ruuds

På NLFs landsmøte i Holmenkollen i helgen ble det delt ut to store priser: If og NLFs Trafikksikkerhetspris som gikk til Frydenlund Gasstransport AS og NLFs Transportørpris som gikk til Ruud Transport AS.

En fornøyd prisvinner i midten. Fra venstre: Adm. direktør i Volvo Truck Center Erik Engelien, daglig leder i Ruuds Transport Knut Ruud og forbundsleder i NLF Per Madsen.

En fornøyd prisvinner i midten. Fra venstre: Adm. direktør i Volvo Truck Center Erik Engelien, daglig leder i Ruuds Transport Knut Ruud og forbundsleder i NLF Per Madsen. Foto: Foto: Per Dagfinn Wolden

Publisert Oppdatert

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) setter trafikksikkerhet i høysetet og jobber kontinuerlig med prosjekter, kampanjer og ulike tiltak for å sikre en trygg trafikkhverdag for alle på norske veier. Med to heltids medarbeidere som jobber kun med trafikksikkerhet, får vi gjort mye. Imidlertid kan man aldri hvile på laurbærene, og særlig vår nærings omdømme avhenger av hvordan godstransport-kjøretøy opptrer i trafikken.

Av den grunn syns NLF og våre samarbeidspartnere det er verdt å fremheve aktører som på en eller annen måte bidrar til å bedre trafikksikkerheten og dermed sikrer et godt omdømme for næringen. Slik ble If og NLFs Trafikksikkerhetspris og NLFs Transportørpris opprettet, og her er årets vinnere:

Vinner If og NLFs Trafikksikkerhetspris 2014:

Frydenlund Gasstransport AS

NLFs kundekontakter og forbundets egne folk har stått for nomineringen av kandidater fra hele Norge. Frydenlund Gasstransport AS på Kløfta, ved daglig leder Tor Vidar Frydenlund, ble av juryen funnet verdig som vinner av Trafikksikkerhetsprisen, som If og NLF samarbeider om å dele ut.

Prisen går til en transportbedrift som blant annet har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over en lengre periode. I tillegg skal bedriften gå foran med et godt eksempelvedrørende trygg og sikker lastebiltransport. Her har Frydenlund Gasstransport AS utvist meget god ledelse. Prisen består av 30 000 kroner.

- Dette var overraskende og hyggelig. Hele firmaet har fått denne prisen, det er mange flinke folk hos oss. Jeg vil rose et aktivt styre som setter krav til meg som daglig leder og minner hele bedriften på at vi kan stadig bli bedre, uttaler Tor Vidar Frydenlund.

Vinner NLFs Transportørpris 2014:

Ruuds transport AS

Det var tre kandidater som var nominert til NLFs Transportpris 2014; Ruuds Transport AS i Nord-Odal ved daglig leder Knut Ruud ble årets vinner. Kriteriene for prisen er blant annet å følge NLFs etiske regelverk og statutter, å styre utfra et velfungerende HMS-basert sikkerhetssystem, å ha sunn økonomisk drift og generelt må bedriften ha et godt omdømme. Prisen består av 25 000 kroner og blir delt ut av NLF. Bilimportørenes Landsforening sponser prisen.

- Akkurat nå er jeg overveldet, blid og stolt. Jeg vil rette en stor takk til mine flinke sjåfører, og til alle gode medarbeidere på kontor og verksted som er med og drar dette i riktig retning. I tillegg vil jeg rette en ekstra takk til familien min, sier en glad vinner, Knut Ruud.

En stolt vinner av If og NLFs Trafikksikkerhetspris. Fra venstre: NLFs forbundsleder Per Madsen, daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS Tor Vidar Frydenlund og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring Ottar Sefland.

En stolt vinner av If og NLFs Trafikksikkerhetspris. Fra venstre: NLFs forbundsleder Per Madsen, daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS Tor Vidar Frydenlund og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring Ottar Sefland. Foto: Foto: Per Dagfinn Wolden