Prisoppgang for transport og lagring

Transportnæringene har registrert en prisoppgang på mellom 2 og 3 prosent i perioden 1. kvartal 2012-1. kvartal 2013. Indeksene for lagring og laste- og lossetjenester gikk også opp, mens prisene for post og distribusjon gikk ned.

Publisert Oppdatert

Totalindeksen for godstransport har gått opp med 2,1 prosent siden 1. kvartal 2012. Delindeksen for transport av stykkgods/containergods økte mest, med 3,2 prosent, i perioden, etterfulgt av transport av oljeprodukter som var opp 2,9 prosent. Totalindeksen har hatt en uavbrutt vekst siden 2. kvartal 2010. Det er våre venner i Statistisk sentralbyrå som melder dette.

Sammenliknet med 4. kvartal 2012 gikk totalindeksen opp med 0,5 prosent. Prisene for transport av oljeprodukter økte mest i denne perioden, med 2,2 prosent.

Trenden snur for lagring

Etter et sammenhengende fall siden 4. kvartal 2010 gikk indeksen opp med 2,6 prosent i 1. kvartal 2013. Oppgangen var på 0,7 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2012.

Fortsatt prisvekst for lasting og lossing, mens nedgangen forsetter for post og distribusjon

Prisindeksen for laste- og lossetjenester økte med 2,3 prosent i perioden fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Post og distribusjonsvirksomhet hadde derimot en prisnedgang på 2,1 prosent i samme periode.

Sammenliknet med 4. kvartal 2012 lå prisene på lasting og lossing nærmest uendret, med 0,1 prosent nedgang. Indeksen for post og distribusjon var uendret i samme periode.