Postnord:

Prisreduksjon til leverandørene!

Fikk fem dagers varsel om reduksjon av transportprisen.

Publisert Oppdatert

PostNord tjener tydeligvis ikke nok penger. Nylig sendte de ut et brev til sine norske leverandører av transporttjenester med følgende heading: «Varsel om prisreduksjon for leverandører av transporttjenester fra 1. desember 2014».

 

Begrunnelsen skal være økt fokus på transportkostnadene til vareeiere, samt den tøffe konkurransen på det norske transportmarkedet.

 

I brevet, som skal være underskrevet av administrerende direktør Robin Olsen i PostNord AS, skal det stå at «Vi ser oss derfor nødt til å reforhandle avtaler med våre leverandører innen transporttjenester med en prisreduksjon på 5% fra 1. desember 2014.»

Brevet skal være datert 26. november, noe som gir leverandørene fem dagers varsel på prisreduksjonen.

Reforhandling - eller diktat?

Dette har fått mange til å reagere, blant annet TS-Forum, som er en interesseorganisasjon for norske transportsentraler og andre transportselskaper.

På sin nettside lurer de blant annet på hvordan PostNord kan kalle dette en reforhandling, all den tid dette ser ut som et rent diktat. TS-Forum går faktisk så langt som å advare mot PostNord.

«Vi advarer derfor på det sterkeste noen form for involvering med denne kjøperen av våre tjenester. PostNord har ikke oppfattet at det er de som er avhengig av norsk transportbransje – ikke omvendt.»

TS-Forum avslutter med følgende: «Unnskyld oss. Nå er det faktisk nok. Og det stemmer, det gamle ordtaket: Det er fra sine egne man skal ha det.»

Vi har sendt mail til PostNord om en kommentar i denne saken, men foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.