Privpak på Posten

Schenker Privpak AS har inngått en avtale med Posten Norge AS, som gjør Posten til underleverandør til Schenker Privpak på de steder i landet der det ennå ikke er åpnet egne utleveringssteder.

Publisert Oppdatert

Schenker Privpak kan dermed tilby 100% distribusjon til potensielle kunder som har hatt ønske om å konsentrere seg om 1-en samarbeidspartner på distribusjon av pakker.

Schenker Privpak AS fortsetter den raske utbyggingen av utleveringssteder for pakker. I løpet av 1. kv. 2009 vil det bli åpnet 50 nye kommisjonærer. Totalnettet vil bestå av ca 350 utleveringssteder. Dette tilsvarer en befolkningsdekning på ca 70%.

Schenker Privpak fortsetter utbyggingen av eget kommisjonærnett, men kan med Postavtalen raskt tilby markedet en 100% løsning.

Schenker Privpak distribuerer distansehandelspakker til privatpersoner i Norge. Pakkene distribueres via et nett av kommisjonærer og skal raskt og enkelt kunne hentes ut av kunden hos en av våre kommisjonærer.