Problemfri lakkering

Lakkering av tunge kjøretøyer kan by på mange utfordringer. Wall-Man og Liftman arbeidsplattformer gjør, i følge en pressemelding, arbeidet enklere og sikrere.

Wall-man

Wall-man

Publisert Oppdatert

Tunge kjøretøyer er kostbare objekter. Derfor må det også stilles spesielt strenge krav til kvaliteten på lakkeringen. Den skal motstå alle typer ytre påvirkninger som snø og regn, ytre fysiske påvirkninger som for eksempel steinsprut og hyppig vask med til dels sterke kjemikalier. Derfor er det viktig at alle deler av kjøretøyet påføres de foreskrevne sjikttykkelser lakk og grunning, også på områder som kan være vanskelig tilgjengelig.

-Våre trykkluftdrevne lakkeringsplattformer er med på å sikre kvaliteten på lakkeringene, sier Svein Ingebretsen, daglig leder hos Reglo AS.

At plattformene er drevet med trykkluft betyr at de problemfritt kan benyttes i eksplosjonsfarlige omgivelser som i en lakkeringsboks. Plattformene er da også i bruk i billakkeringsverksteder så vel som hos lastebilprodusenter som eksempelvis Mercedes-Benz, MAN, Isuzu, Hyundai og Hino.

I motsetning til hydrauliske plattformer medfører trykkluftdrevne plattformer ingen fare for forurensning av oljesøl og oljedamp. Dette er viktig for et godt lakkeringsresultat. Plattformene gir også et vesentlig bedre arbeidsmiljø. Bruk av gardintrapper og stiger er unødvendig. Det betyr at faren for fallulykker elimineres.

Britiske undersøkelser har vist at de fleste fallulykker skjer fra høyder under 2 meter. I tillegg unngås ugunstige arbeidsstillinger. Risikoen for muskel- og skjelettlidelser reduseres betydelig. Bruk av plattformene er økonomisk fordelaktig. Arbeidet kan utføres mye raskere. "Pay-back" tiden er kort, heter det i pressemeldingen.

Wall-Man og Liftman er norskproduserte produkter. Leverandør er Reglo AS. Forhandler i Norge er Holger's AS.