Profi Liner til Kjell

Kjell Hansen Shipping Eftf. AS tok i april 2010 i bruk 8 stk nye Krone Profi Liner kapelltrailere. Trailerne skal benyttes mellom Oslo og Nord-Norge, og er utstyrt med utstyr for kombitransport; Hucke-pack P 405. Trailerne fremføres på Arctic Rail Express.

Publisert Oppdatert

ARE banen er en ca 1 800 km lang toglinje mellom Oslo og Narvik, gjennom Sverige. Videre er de bygget slik at de oppfyller lastsikringskravet EN 12642 XL, for tiden det strengeste. Kapellpåbygget er konstruert for hastigheter på opptil 140 km/t på jernbane.

Krone ble valgt blant annet grunnet produktfunksjonalitet, leverandør og tilgang på service og deler.

De har ytterligere 6 stk. i hengere i bestilling.

Kjell Hansen Shipping Eftf. AS har spesialisert seg på parti- og samlast på Nord-Norge, og har eget distribusjonsnett i Nord-Norge og på Østlandet.

Selskapet har røtter tilbake til 1965.