Prøveordningen med lengre busser i Trollstigen blir permanent ordning

- Lengre busser i Trollstigen er positivt for den regionale reiselivsnæringen og for økt bruk av Trollstigen som turistattraksjon. Jeg er glad for at vi kan komme næringen i møte gjennom denne beslutningen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Publisert Oppdatert

Det er bruk av treakslede busser med lengde inntil 13,10 meter som blir tillatt å bruke i Trollstigen. I praksis innebærer det en lengdeøkning på 70 cm i forhold til tidligere makslengde på 12,4 meter.

Samferdselsdepartementet ga i 2011 Vegdirektoratet i oppdrag å iverksette en prøveordning med lengre busser i Trollstigen. Prøveordningen ble videreført i 2012. Vegdirektoratet har nå evaluert prøveordningen.

Evalueringen viste at lengre busser ikke har satt seg fast i Trollstigen, eller bidratt til flere bergningsoppdrag eller ulykker. Evalueringen peker også på at arbeidet med å utbedre syv svinger i Trollstigen nå er ferdigstilt, noe som innebærer at de krappeste svingene er enklere og tryggere å forsere.