Prøveperiode for lengre lastebiler i Tyskland

Det tyske samferdselsdepartementet har annonsert at det fra 2011 vil bli gjort forsøk med lengre kjøretøy på tyske veier. Tyske samferdselsmyndigheter har ikke gått ut og presisert noen maksimumsbegrensninger for det motstanderne av ordningen kaller ”mega trucks”.

Publisert Oppdatert

Det er særlig uttalelsen fra statssekretær Andreas Scheuer til Verkehrsrundschau om at "det bare er å registrere seg for å delta" som har fått tyske jernbanelobbyister til å se rødt. Debatten om hvorvidt lengre lastebiler er mer eller mindre trafikkfarlige kjenner vi fra Norge.

At pressemeldinger om saken stammer fra kampanjeorganisasjonen "No Mega Trucks" kan neppe sies å komme som en overraskelse.