Dieseltyverier:

Rapporter dieseltyveri til NLF

Norges Lastebileier Forbund ønsker å synliggjøre omfanget av dieseltyverier her i landet. Nå vil de ha din hjelp.

Når mange velger å ikke anmelde, blir også statistikken feil. Dermed ser ikke politiet omfanget av disse tyveriene og sakene får i neste omgang ikke de ressursene de fortjener.
Når mange velger å ikke anmelde, blir også statistikken feil. Dermed ser ikke politiet omfanget av disse tyveriene og sakene får i neste omgang ikke de ressursene de fortjener.
Publisert Oppdatert

Mange opplever at dieseltyveri blir nedprioritert hos politiet. Om etaten i det hele tatt har anledning til å komme når man ringer, så er risikoen stor for at saken henlegges i ettertid.

- Slik kan vi ikke ha det, fastslår administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Nå ber forbundet om hjelp til å skaffe en oversikt over hva som faktisk skjer.

Nettside

- Jeg vil presisere at denne type tyveri alltid må anmeldes hos politiet. NLF sin registrering kommer i tillegg. Vi vet jo at mange ikke ser seg tjent med å anmelde dieseltyveri, fordi de opplever at ikke anmeldelsen blir tatt tilstrekkelig på alvor. Dermed lar mange være.

På våre nettsider ønsker vi nå å vise hvor lett det hadde vært for politiet og lage en tilsvarende mulighet for å anmelde dieseltyveri på nett. Det er ikke like enkelt for alle å møte opp personlig hos politiet for å fylle ut en anmeldelse i en travel hverdag, påpeker han.

Organisert

Når mange velger å ikke anmelde, blir også statistikken feil. Dermed ser ikke politiet omfanget av disse tyveriene og sakene får i neste omgang ikke de ressursene de fortjener.

- Dette blir en ond sirkel og myndighetene fanger ikke opp hva dette egentlig handler om, nemlig organisert kriminalitet, hevder Mo.

NLF ønsker derfor å samle sammen de reelle tallene, fordi de mener omfanget er mye større enn det som til nå har kommet frem.

Tvunget

- Vi ønsker at både medlemmer og ikke-medlemmer benytter seg av våre nettsider når de oppdager dieseltyveri. Jeg mener dieseltyveri er et symptom på et mye større kriminalitetsbilde som omhandler sosial dumping. Disse sjåførene stjeler ikke diesel fordi de syns det er moro. De er tvunget til å gjøre det på bakgrunn av elendige vilkår og lønnsavtaler som tilsier at de skal holde seg med diesel selv. For dem handler det om å overleve, slår Geir A. Mo fast.

NLF vil på sine nettsider vise hvor lett det hadde vært for politiet og lage en tilsvarende mulighet for å anmelde dieseltyveri på nett
NLF vil på sine nettsider vise hvor lett det hadde vært for politiet og lage en tilsvarende mulighet for å anmelde dieseltyveri på nett