Rasene på rv 70 og E39 betyr tap

Transportnæringen i Møre & Romsdal taper millioner på stengningen av rv70 ved Oppdøl og E39 ved Staurset.

fareskilt rasfare rv70 Sunndalsøra Møre og Romsdal

fareskilt rasfare rv70 Sunndalsøra Møre og Romsdal

Publisert Oppdatert

En av de som merker uregelmessighetene mest er Lomundal Transport på Kyrksæterøra. Beliggende rett over grensen til trønderfylkene er Lomundal avhengig av at veinettet i Møre og Romsdal fungerer, hver dag.

Avhengigheten av E39, som er stengt ved Engdal, setter begrensninger i mobiliteten og fører til ganske betydelige meromkostninger. Omkostninger som ikke uten videre kan tas ut av markedet.

Milevis med omveier

- De fleste transportører arbeider jo for en stor del under langtidskontrakter, kontrakter som ikke kan reforhandles umiddelbart, understreker Øivind Lomundal.

- Så når et transportoppdrag som er avtalt for flere måneder siden skal utføres, og veien plutselig er borte, sier det seg selv at det blir vesentlig dyrere å drive. Det er ikke få mil vi må kjøre ekstra for å utføre arbeidet vårt. Ta en kikk på kartet, så skjønner du vilke omveier vi snakker om!

Vurderer støtte til transportnæringa

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener næringslivet ikke skal tape på en langvarig stengning av riksveg 70.

- Vi har ingen mulighet til å bære de ekstra kostnadene over tid. Vi kan ikke hente dem inn i markedet, sier Øyvind Lie i Surnadal Transport.

Transportnæringa i Surnadal taper minst 2 millioner kroner på vegstengningen forbi Oppdøl.

Transportnæringen har merket seg at stortingsrepresentant Jenny Klinge vil gi 25 millioner kroner i året til persontransport forbi rasstedet, og ber nå om støtte de også.

Jenny Klinge forstår problemet og har bedt samferdselsdepartementet se på hvilke støtteordninger som finnes for næringsliv negativt berørt av vegstengningen.

Gis det støtte til persontransport, burde det vel la seg gjøre å gi særlige støtteordninger til godstransport.

Ekstrem situasjon

Klinge vet at det i ekstreme tilfeller tidligere er gitt særtilskudd, og hun karakteriserer en langvarig stengning av vegen forbi Oppdøl som ekstrem for næringslivet og spesielt for transportnæringa.

- Da bør staten på en eller annen måte kunne dekke de merkostnader næringslivet får ellers risikerer vi mange konkurser lokalt, sier Klinge.

Men det viktigste for Klinge er å få veien sikret og åpen for frivillig ferdsel fra høsten.