Raskere ekspressbusser?

Samferdselsdepartementet vurderer et forslag fra Statens vegvesen om å øke fartsgrensen for ekspressbusser

Ekspressbuss coach turist

Ekspressbuss coach turist Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

Sjåfører på ekspressbusser kan få lov til å utnytte fartsgrensen fullt ut når de kjører på motorveier.

Samferdselsdepartementet vurderer et forslag fra Statens vegvesen om å øke fartsgrensen for ekspressbusser fra 80 kilometer per time til 100 kilometer per time på veistrekninger der dette er tillatt hastighet for personbiler.

- Det vil bli tatt en beslutning tidlig i høst, opplyser rådgiver Edvard Andersen i Samferdselsdepartementet til NTB.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen skriver i Statens vegvesens tilråding om denne saken at flere risikoreduserende tiltak bør vurderes dersom man går inn for å heve fartsgrensen for ekspressbusser. Han nevner forbud mot stående passasjerer, bilbelte på alle sitteplasser, forbud mot regummierte dekk og krav om at at bremsene kontrolleres hvert halvår.

Fartsbøter

Samferdselsdepartementet ba Vegdirektoratet vurdere denne saken etter at statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) i Stortingets spørretime i februar i år svarte på et spørsmål fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen (Frp). Han argumenterte med at de nåværende hastighetsbestemmelser med ulike øvre fartsgrenser for busser og personbiler, ofte skaper farlige situasjoner i trafikken.

I tillegg pekte Andersen på at flere sjåfører på ekspressbussene mellom Sørlandet og Oslo er blitt bøtelagt for å kjøre over fartsgrensen for busser, det vil si 80 kilometer per time.

Begrenset antall land

En oversikt som omfatter 28 land, viser at bare Norge og fire andre av disse landene har en fartsgrense på 80 kilometer per time for ekspressbusser. De fire andre er Danmark, Tyskland, Nederland og Polen.

I 15 av de 28 landene er den tillatte fartsgrensen 100 kilometer per time eller mer for slike kjøretøyer.

110 km kan bussene kjøre i Tsjekkia, Slovakia, Italia og Storbritannia.

Fartsgrensen er 90 kilometer per time i åtte land, deriblant Sverige, USA og Russland. Finland, Spania og Sveits er blant de elleve landene der fartsgrensen for ekspressbusser er 100 kilometer per time.