"Råtne egg i kurven"

Vi i vår lille redaksjon har fått massevis av støtteerklæringer fra sjåfører, bileiere, NLF og andre som er opptatt av å redde stumpene til norsk transport, og så holder norske selskaper på med ulovligheter selv. Det er til å bli kvalm av.

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Publisert Oppdatert

De siste par årene har vi her i redaksjonen jobbet enormt mye med problematikken rundt kabotasje og konkurranseforhold for den norske transportnæringa. Ja, jeg våger den påstanden at vi har bidratt sterkt til å sette denne problematikken på dagsorden. At vi har hatt så stort fokus på dette skyldes ikke minst alle tips og henvendelser vi har fått fra engasjerte mennesker i bransjen. Både sjåfører, bileiere og folk fra kontrollmyndighetene har tatt kontakt med tips og rykter det kunne være verdt å se nærmere på. At vi ikke har fått tatt tak i alle tipsene skal jeg være den første til å beklage.

Det handler ikke om uvilje, men resurser. Vi har rett og slett ikke en kjemperedaksjon med masse muskler. Vi er en håndfull mennesker som gjør så godt vi kan - og gjør det fordi vi mener at det er viktig at transportbransjen skal konkurrere på like vilkår. Hvis ikke går bransjen ad undas på sikt. At vi har fått en del kjeft er helt greit, men alle støtteerklæringene kjennes selvsagt enda bedre.

Vi liker å tro at den norske transportbransjen er en eneste stor, glad familie. Dessverre finnes det noen råtne egg i kurven.

De siste par årene har vi nemlig ikke bare fått tips om utenlandske transportselskap som man mener bryter lover og regler i Norge - vi har også fått noen tips om norske transportselskap som gjør det samme både i Norge og andre land. Noen av dem benytter seg av utenlandske operatører i Norge, som kjører faste oppdrag mellom steder her i landet, det vi mener kan kalles ulovlig kabotasje. Vi har skrevet om enkelte av dem i her i TM, men vi kjenner til enda flere som holder på med dette. Hvordan en norsk transportør kan "selge" transportoppdrag til en østeuropeisk underleverandør "for knapper og glansbilder", for så å sitte igjen med det største kakestykket selv, kan man jo lure på?

Bortsett fra at dette kan minne om sosial dumping så er det kanskje greit nok at de ser muligheten av å tjene penger på dette på kort sikt, men hva på litt lengre sikt? Hvorfor skal en transportkjøper bestille transport til norsk pris hos en norsk transportør, for så å få den utført av en underbetalt østeuropeer? Da kunne man jo like gjerne forhandlet transportpris direkte med den utenlandske transportøren og spart penger på det. Og hva med den utenlandske transportøren? Hvor lenge er han avhengig av den norske transportøren?

Ved å videreformidle transporten til utlendingene, gir man jo disse en gylden mulighet til å lære seg norsk transport fra innsiden. Dermed kan de lett overta oppdragene etterpå. Dette er det samme som å sage over greina du selv sitter på, spør du meg.

Når det gjelder kabotasje, lovlig eller ulovlig, er ikke det noe som bare utnyttes av utenlandske transportører og deres oppdragsgivere. Vi har mottatt flere tips om at norske transportører også kjører ulovlige kabotasjeturer i vårt naboland Sverige. Slikt gjør meg både rasende og oppgitt. Her er norsk transportbransje utsatt for den største trusselen noen sinne, nemlig konkurransen fra lavkostselskaper i Europa, og så er vi rett og slett ikke bedre selv! Har du hørt på maken?

Vi i vår lille redaksjon har fått massevis av støtteerklæringer fra sjåfører, bileiere, NLF og andre som er opptatt av å redde stumpene til norsk transport, og så holder norske selskaper på med slike ulovligheter. Det er til å bli kvalm av.

Hittil har vi hatt nok med å skrive om de utfordringene vi har her hjemme, men skulle det vise seg at det kommer flere og mer konkrete tips på norske selskaper som kjører ulovlig kabotasje i våre naboland, så kommer vi til å se nærmere på det som ser ut til å foregå. Kanskje vi rett og slett skal konkludere med at man ikke trenger å bekymre seg for at utlendingene skal rasere denne bransjen. Det ser det ut til at vi klarer utmerket selv!

Tidligere ledere:

Ser ikke helheten

Våren er messetid!

Informasjon eller propaganda?

Plutselig oppmerksomhet

Noe er på gang!

Kjøttvekta teller