Redusert aksellast på Ustvedt bru

Publisert Oppdatert

Mandag 22. september blir tillatt aksellast over Ustvedt bru på Løkenvegen (fv. 29) redusert til fire tonn. Dette innebærer at tyngre kjøretøy må velge alternative kjøreruter. Det forteller en melding fra Statens vegvesen.

Rutinemessige inspeksjoner av Ustvedt bru i Ski kommune viser at tillatt aksellast må settes ned fra 8 til 4 tonn, og tillatt totalvekt reduseres fra 39 til 12 tonn. Endringen vil bli skiltet.

Den 70 år gamle brua, som går over jernbanen ved Kjeppestad, er i dårlig forfatning. Kostnadene for å oppgradere brua er så høye at det i stedet vil bli satt i gang prosjektering av ny bru.

Omkjøring

Anbefalt omkjøringsrute for tungtransport er Kråkstadvegen (fv. 28) fra sør, og Kjeppestadvegen (fv. 30) fra nord. Begge via Ski sentrum.

Personbiler og andre kjøretøy med aksellast under fire tonn og totalvekt under tolv tonn kan benytte brua som tidligere.