Reetablerer tidligere praksis for akselløft

De siste måneders thriller er endelig slutt. Samferdselsministeren har lyttet på bransjen og reetablerer gammel praksis for akselløft med umiddelbar virkning. I klartekst er det dermed fritt frem igjen å registrere biler tilpasset norske vintere.

Endelig har politikerne tatt til vettet. Nå kan man igjen registrere biler tilpasset norske forhold.

Endelig har politikerne tatt til vettet. Nå kan man igjen registrere biler tilpasset norske forhold.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Marit Arnstad skar fredag igjennom og tillot lengre tømmervogntog.

Samferdselsminister Marit Arnstad skar fredag igjennom og tillot lengre tømmervogntog. Foto: Olav Heggø - Fotovisjon

- Det er bred enighet i bransjen om at bruk av akselløft innenfor rammer kjøretøyet er godkjent for, vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding fredag.

Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet endre en forskrift for å gjenopprette tidligere praksis for godkjenning av akselløft.

Dermed holder hun "akselløftet" som hun indikerte etter sitt møte med transportnæringen og Vegdirektoratet for snart to uker siden. Dette møtet resulterte i at utekontrollen skulle foregå som tidligere og at Vegdirektoratet også raskt skulle vurdere en midlertidig løsning på problemene ved godkjenning av nye biler med akselløft.

Nå later det til å bli en permantet løsning, og ingen mellomløsning av midlertidig art.

- Vinteren er kommet og det er et akutt behov for økt fremkommelighet. Jeg har bedt Vegdirektoratet sørge for at forskriftsendringen blir vedtatt så snart som mulig, sier Arnstad.

På grunn av trafikksikkerhet, er det en forutsetning for endringen at den maksimale vekten kjøretøyet er dimensjonert for ved kjøring med hevet aksel, ikke overskrides.

NLF har lagt ut den nye forskriften på nett. Du finner den her.