”Regjeringen avblåser klimaarbeidet”

Regjeringens forslag om å innføre biodieselavgift fra og med 2010, får strykkarakter av en samlet logistikk- og transportnæring.

Publisert Oppdatert

Regjeringspartiene er blitt enig om innføring av biodieselavgift fra 2010, noe som vil stoppe overgangen til biodrivstoff i Norge, heter det i en pressemelding fra Logistikk og Transportindustriens Landsforening.

- Til tross for at flertallet på Stortinget er i mot avgift presserArbeiderpartiet avgiften igjennom. Med dette legges klimasatsingen på alternativ drivstoff død i Norge. Som oppspill til klimamøtet i København må dette være et skikkelig bomskudd.

Én mill. tonn CO2

- Logistikk- og Transportindustrien har utviklet en strategi som med overgang til biodiesel B30 kan redusere våre utslipp av CO2 med 50 % eller med en million tonn innen 2020. Nå river regjeringen bunnen bort for næringens klimapakke. Et stort antall lastebiler og busser benytter biodrivstoff i dag, men må nå gå over til vanlig diesel med høyere CO2-utslipp. Signalet regjeringen nå gir til næringslivets transportører er at de skal glemme klimaarbeidet og heller kjøre på forurensende diesel, sier Erling Sæther, styreleder i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. - Med dette vedtaket vil ingen kjøpe biodiesel. Dagens avgifter har vært slik at bruk av biodiesel ikke koster mer enn bruk av vanlig diesel, som altså gir høyere CO2-utslipp.

- Regjeringspartiene har satt holdningene til klimaspørsmålet mange tiår tilbake etter lang tids motivering internt i bransjen om virkelig å gjøre en innsats for miljøet.

Finanskomiteens flertallsinnstilling, som kommer fredag 20.11.2009, vil dermed bekrefte at de rød-grønne gjennomfører tidenes verste klimavedtak.