- Regjeringen bryr seg ikke

I forbindelse med kabotasjeproblematikken vi har skrevet om i år, har Fremskrittspartiets Bård Hoksrud vist interesse for saken, både fordi han mener det er uakseptabelt at en så viktig sak blir nedprioritert hos juristene hos politiet, samtidig som det var svært interessant å vite hva justisministeren mener om denne typen kriminalitet.

Bård Hoksrud. Arkivfoto.

Bård Hoksrud. Arkivfoto.

Publisert Oppdatert

- Det er svært hard konkurranse i transportbransjen, noe som gjør at det er små marginer og derfor det viktig med like konkurranseforhold mellom transportørene. Derfor er det også viktig at norske myndigheter følger med og påser at EUs regelverk om kabotasje blir fulgt og at dette håndheves på en skikkelig måte, sier Hoksrud til tungt.no.

Stortingsrepresentant Hoksrud stilte i sommer et spørsmål til Justisminister Knut Storberget om ulovlig kabotasjekjøring i Norge. Videre spurte Hoksrud om justisminsterens syn på at det kan se ut som om at flere av politidistriktene nedprioriterer anmeldelser som gjelder ulovlig kabotasjekjøring i Norge.

Dessverre var svaret svært nedslående.  Justisministeren ville verken gå inn i denne saken eller legge press på riksadvokaten for å sørge for at denne typen saker prioriteres høyere. Signalet til transportbransjen er dermed at ulovlig kabotasje ikke er noe som de "rødgrønne" verken bryr seg om, eller vil prioritere.  

- Jeg syns dette er svært trist. En regjering som sier at den ønsker å bekjempe sosial dumping, men som ikke bryr seg med å prioritere slike saker, fremstår ikke som særlig troverdig, sier Bård Hoksrud etter at svaret fra Justisministeren foreligger.

Les hele saken i TransportMagasinet nr. 6.