- Regjeringen gambler med barns liv, mener Frp

Publisert Oppdatert

I vålgåret 2009 sakser vi fra Frps nettsider:

Samferdselsministeren vil ikke endre loven slik at barn får sikker sitteplass på bussen. -Uakseptabelt og uansvarlig, sier Jon Jæger Gåsvatn (FrP).

Til tross for at et enstemmig Storting har vedtatt FrPs forsalg om å vurdere lovendringer, slik at alle skolebarn ble sikret sitteplass på skolebussen, er svaret fra samferdselsministeren nei. Hun går ikke inn for lovendringer, og overlater hele ansvaret til fylkeskommunene som er ansvarlig for skoleskyssen.

- Dette er helt uakseptabelt, sier stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Jon Jæger Gåsvatn fra FrP.

Frykter dødsulykker

Nærmere 140 000 skolebarn vil fra høsten av være avhengig av skoleskyss. Under den sittende regjeringen har 1600 grendeskoler og nærmiljøskoler blitt lagt ned og barna har blitt presset inn i skolebussene. Det har vist seg at en vesentlig andel av disse elevene må stå hele eller deler av veien, usikret i bussens midtgang.

- Det er et under at det ikke har skjedd noen alvorlige dødsulykker til nå. Regjeringen bruker som argument at det skjer for få ulykker til tross for at 7000 barn årlig skades i forbindelse med skolebusstransport. Regjeringen argumenterer også med at det ikke har skjedd noen dødsulykker. Betyr det virkelig at de mener vi må ha noen dødsulykker før de er villige til å reagere, spør Gåsvatn oppgitt.

- Samferdselsministeren skyver hele ansvaret over på fylkeskommunene, og det er nettopp her problemet ligger. Jeg tviler ikke på at det er vilje hos fylkespolitikerne til å få en forsvarlig skoleskyss, men det er pengene det skorter på.

Lovfestet rett

Fremskrittspartiet ønsker å lovfeste rett til sitteplass for barn på skolebuss, og at staten må finansiere kostnaden. Beregninger viser at dette vil koste 121 millioner kroner.

- Dette er en ubetydelig sum for å sikre det mest dyrebare som vi har her i verden, nemlig barna våres. Også sett opp mot hva det vil koste hvis et barn blir drept eller skadd for livet for ikke å snakke om de menneskelige lidelser så er pengesummen helt ubetydelig.

- At en statsråd fra Senterpartiet ikke kan se at dette er en gambling med liv, som særlig rammer de som ønsker å bosette seg i distriktene er for meg en gåte sier Gåsvatn.