Rekkverket sviktet ved dødsulykke

Statens havarikommisjon har konkludert etter ulykken i Vestby der en yrkessjåfør omkom i 2009.

Publisert Oppdatert

Det var rekkverket som ikke ledet vogntoget tilbake på veien igjen da hjulene kom utenfor veibanen. Det konkluderer Statens havarikommisjon for transport etter ulykken i Follotunnelen i 2009.

Et litauisk vogntog lastet med stykkgods (folie og papir) kjørte nordover på E6 på vei inn mot Follotunnelen den 10. mai 2009. Ca 130 meter før tunnelportalen kjørte den med liten vinkel mot rekkverket på høyre side, og kom utenfor asfaltkanten.

Rekkverket ledet vogntoget tilbake til veibanen, men ikke tilstrekkelig til at vogntoget kom inn i tunnelåpningen uten å kollidere med portalen.

Vogntoget, som var ute av kontroll, støtte inn i tunnelveggene på begge sider før den tilslutt havnet på høyre side ca 50 meter inne i tunnelen. Det begynte å brenne i vogntoget, og føreren omkom.

Det oppsto store skader og tunnelen ble stengt for trafikk i ettertid.

Undersøkelsen har avdekket svakhet i rekkverkets evne til å bidra til å hindre at vogntoget kjørte inn i tunnelportalen.

Med bakgrunn i nullvisjonens krav om tilgivende sideterreng, og med fokus på den spesielle risikosonen inn mot tunnelåpninger generelt, har SHT fremmet en sikkerhetstilråding som peker på behovet for å inspisere og eventuelt gjøre tiltak på slike overganger på eksisterende tunneler.