Rekordbudsjett til vei

Vei er den store vinneren i forslaget til statsbudsjett for 2009. Påplusses med 10 prosent som utgjør 1,6 milliarder

Publisert Oppdatert

Antall kroner som settes av til norske veier i statsbudsjettet blir rekordhøyt neste år, Veibudsjettet øker med 10 prosent - en økning som utgjør 1,6 milliarder kroner.

Totalt bevilges det 6,4 milliarder til nye riksveiprosjekter. Dette gjør at Statens vegvesen neste år kan sette i gang med 12 større vegprosjekter, som alle krever investeringer på rundt 100 millioner kroner hver. I tillegg kommer flere mindre prosjekter.

E6 i Gubrandsdalen vinner

Et av disse prosjektene er en videre utbedring av E6 i Gudbrandsdalen på strekningen mellom Øyer og Tretten. Veien har i mange år vært svært ulykkesbelastet.

Selv om staten nå bevilger penger, forutsetter igangsettingen av prosjektet at det blir gitt lokal tilslutning til bompenger. I de opprinnelige planene for utbyggingen mellom Øyer og Tretten er det lagt opp til at halvparten av investeringskostnadene skal betales av bilistene.

Startes veien neste år, kan den nye veien etter planen åpne i 2012, ifølge prosjektets nettsider. Utbyggingen omfatter blant annet en utvidelse av dagens vei for å gi plass til midtrekkverk og forbikjøringsfelt. I tillegg er det planlagt en fire kilometer lang tunnel gjennom Skarsmoen like nord for Øyer.

Prioriteringene

Økningen i samferdselsbudsjettet gjør at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) klarer å oppfylle planene som er lagt for Nasjonal transportplan i perioden 2006 til 2009.

En halv milliard skal brukes til rassikring, noe som er en økning på 100 millioner i forhold til 2008-budsjettet.

Blant annet kommer penger til planlegging av sikringstiltak langs riksvei 70 i Møre og Romsdal.

I sommer gikk det et stort steinras ved Oppdølstranda, noe som førte til at en person ble alvorlig skadet og veien ble stengt i en lang periode.

Fordobling til trafikksikkerhet

En drøy milliard skal brukes til trafikksikkerhetstiltak. Dette gjør at det blir mer penger til brøyting og strøing.

Flere tiltak skal rettes for å få bukt med høy fart og for å hindre ulykker blant utsatte trafikantgrupper. 450 millioner skal brukes på såkalt målrettede tiltak mot de mest alvorlige ulykkene.

- Vi starter blant annet med snittmåling av fart gjennom Gudbrandsdalen, sier Navarsete.

Midtrekkverk

De målrettede tiltakene innebærer at 15 kilometer med midtrekkverk bygges ferdig neste år, samt at det igangsettes bygging av ytterligere 15 kilometer med midtrekkverk.

I tillegg kommer det 700 kilometer med andre former for midtskiller i veiene, som for eksempel rumlestriper, kjegler og andre varianter.

- Vi setter i gang med bygging av blant annet 6,2 km midtrekkverk ved Rudshøgda, bekrefter Liv Signe Navarsete.

Budsjettet for legging av veidekke øker med 30 prosent, noe som betyr langt mer asfalt på norske veier neste år.