Rekordlav tømmerhogst i 2009

I 2009 var tømmeravvirkningen i Norge den laveste på 34 år, skriver Bondebladet.

Publisert Oppdatert

Nedgangen har sammenheng med finanskrisen og den kraftige nedgangen i etterspørsel etter trelast. Den negative trenden begynte allerede i andre halvår 2008, men slo enda kraftigere inn i 2009, skriver avisen. I 2009 ble det avvirket 6,8 milllioner kubikkmeter tømmer. Det var 1,4 millioner kubikkmeter mindre enn året før.

Gjennomsnittlig tømmerpris sank med 58 kroner til 303 kroner kubikkmeteren. Førstehåndsverdien på tømmeromsetningen i 2009 var 2,1 milliarder kroner, en reduksjon på 31 prosent fra året før.