Reno Norden setter 14 nye Volvo renovasjonsbiler i trafikk i Bergen

Reno Norden inngikk før årsskiftet kontrakt med Volvo om levering av totalt 32 nye renovasjonsbiler. Bilene ble bestilt etter at Reno Norden vant to store anbud, ett i Arendal og ett i Bergen.

RenoNorden AS har fått kontrakt for innhenting av avfall i ni omegnskommuner til Bergen. Avdelingsleder RenoNorden i Bergen, Leif Ove Andreassen og noen av sjåførene som skal kjøre de nye bilene, gratuleres av Svein Arthur Pedersen, salgssjef hos Trucknor Hordaland AS.

RenoNorden AS har fått kontrakt for innhenting av avfall i ni omegnskommuner til Bergen. Avdelingsleder RenoNorden i Bergen, Leif Ove Andreassen og noen av sjåførene som skal kjøre de nye bilene, gratuleres av Svein Arthur Pedersen, salgssjef hos Trucknor Hordaland AS.

Publisert Oppdatert

Kontrakten i Bergen gjelder 14 biler, og er inngått med Bergen Interkommunale Renovasjonsverk BIR. Kontrakten har oppstart 1. juni i år, og er på 7 år. BIR er et av Norges største renovasjonsselskap og er ansvarlige for avfallshåndteringen til de 325.000 innbyggerne i de ni kommunene som eier BIR.

RenoNorden AS er en av Skandinavias ledende leverandører av tjenester innen innsamling og transport av husholdningsavfall. Dyktige renovatører og ledere med gode fagkunnskaper og lang erfaring fra avfalls- og transportbransjen, leverer kostnadseffektive løsninger med god kvalitet til kundene.

I Bergen skal følgende biler benyttes: Fire Volvo FE 6x2 utstyrt med 340 hk motor, i kombinasjon automatgirkasse og med hydraulisk styrt løpeaksel. Videre skal de ha ni Volvo FE 4x2, med 300 hk motor i kombinasjon med automatgirkasse. Den siste bilen er en Volvo FM 6x2, med 410 hk motor i kombinasjon med I-Shift girkasse. Her skal Volvo levere komplett bil og påbygg, med krokløft og kran. Alle bilene leveres med vedlikeholdsavtaler.