Retningslinjer undøvendig

Det er ikke nødvendig med retningslinjer for den midlertidige forskriften om frakt av farlig last på ferjer, sier samferdselsministeren.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Publisert Oppdatert

Leder for transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide ønsker retningslinjer fra samferdselsministeren i forbindelse med fergesaken. Men Magnhild Meltveit Kleppa understreker at det er opp til fergeselskapene om de vil følge den. Det er nå to uker siden at Kleppa åpnet for at personbiler skulle kunne kjøre før tungtransporten, men siden forskriften mangler retningslinjer neketer Fjord1 å følge dette.

Dette melder nrk rogaland.