Rettskraftig Biltilsynet-dom

En lang strid om bruken av varemerket ‘Biltilsynet’ mellom Staten og en privatperson er nå avsluttet. Statens vegvesen har fortsatt en vernet enerett til Biltilsynet.

Publisert Oppdatert

En privatpersons virksomhet under navnet 'Biltilsynet' må skifte navn og internettdomenet Biltilsynet.no overføres til Vegvesenet.

Dette ble klart etter at Høyesterett nylig har nektet anken over Gulating lagmannsrett av 23. april i år. I tillegg er Statens vegvesen tilkjent sakskostnader.

- Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning i saken eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, heter det i ankeutvalgets vedtak.

Staten har tidligere fått kjennelser til sin fordel både i Haugaland tingrett i 2010 og i lagmannsretten tidligere i år. Privatpersonen har ved flere tilfeller forsøkt å få registrert varemerket 'Biltilsynet' hos Patentstyret uten å lykkes.

Viktig dom

- Vi er glad for at dommen nå er rettskraftig. Det er viktig for både forbrukerne og Statens vegvesen at vi eier varemerket Biltilsynet. For oss er det viktig å gi utfyllende og korrekt informasjon til våre brukere knyttet til våre trafikkstasjon-, trafikant- og kjøretøytjenester uten at de skal betale for det, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Statens vegvesen.

Vegvesenet har i en rekke år forsøkt å komme fram til en minnelig ordning med privatpersonen som har drevet under navnet Biltilsynet på teletorg og internett, men uten å lykkes.

Teletorg-tjeneste

En privatperson i Rogaland registrerte i desember 2000 enkeltmannsforetaket Biltilsynet A. Kalveland - og tok i januar 2001 domenenavnet 'Biltilsynet.no'. Gjennom selskapet TKRT (Trafikk-Kjøretøy-Registrering-Telefonopplysning), som er en norsk filial av det utenlandske foretaket Biltilsynet Ltd., er det drevet en teletorgtjeneste.

Både Vegvesenet, forbrukermyndighetene og andre har fått en rekke klager på denne virksomheten.