Riktig trykk

Michelin ønsker å sette fokus på riktig dekktrykk i sin ”fyll opp med luft” kampanje.

Publisert Oppdatert

Trykkfokus

Samtidig som høstens dekkskifte igjen nærmer seg, setter de igjen fokus på dekktrykk. I sin kampanje i 2008 sjekket de 161 biler i Norge. Av det lille utvalget fant de at hele 34% hadde minst et dekk med farlig lavt lufttrykk (0,5 bar for lite). Da er det sikkert fortsatt mye å hente ved å bli flinkere til å kontrollere og justere til riktig trykk. Michelin og Frode Abrahamsen minner om at riktig lufttrykk kontra feil (særlig for lavt) gir gevinster på flere områder. Det lommeboka merker er lavere drivstofforbruk og lengre levetid på dekkene. Dekkenes levetid kan forkortes med 25% ved 23% undertrykk. Lavere forbruk vil også si mindre CO2 utslipp og sist men ikke minst vil riktig dekktrykk gi økt trafikksikkerhet.

For å påse at du kjører med riktig trykk bør dekkene sjekkes hver måned mener Abrahamsen.

Vi er flinke

Dette er den tredje gangen Michelin har gjennomført denne fokus-tureneen på dekktrykk. De har sjekket biler i 27 EU land i tillegg til Norge. 1100 biler ble undersøkt i 2008. Funnene viste at landene sør i Europa var de dårligste på dekktrykk. Her i nord er vi flinkere og deler tallene med søta bror. Michelin selv har tro på at vårt sesongbetonte dekkskifte to ganger i året også gjør oss mer oppmerksom på dekkets tilstand i forhold til land som bruker helårsdekk.

Riktig dekktrykk for din bil finner du som regel i tanklokket, på A, eller B-stolpen og i instruksjonsboken. Husk at du skal ha høyere lufttrykk ved fullastet bil, høy hastighet (autobahn) og ved kjøring med tilhenger.