- Rogfast først, sier NHO

Publisert Oppdatert

Valget mellom Ryfast og Rogfast kan virke vanskelig for mange lokale aktører.

Verken Eiganestunnelen (som er en forutsetning for Ryfast) eller Rogfast lå inne i vegvesenets forslag til Nasjonal Transportplan. Rammene skal øke sjokkerende mye for at det blir plass til begge prosjektene.

Når næringslivet i Rogaland, regjering og sentrale stortingspolitikere møtes bak lukkede dører kan diskusjonen fort bli slik: Rogfast eller Rygfast?

Brev fra ministeren

NHO Rogalands leder Hallvard Ween legger ikke skjul på at det er Rogfast, ikke Ryfast, alle snakker om.

- Rogfast er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Norge. Det vil redusere reisetid og kostnader kolossalt. Det vil binde Vestlandet sammen og styrke Risavika som den nye storhavnen, sier Ween. 5. mai skrev NHO Rogaland brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete der organisasjonen ba henne prioritere Rogfast.

Ministeren har nå svart at man må vente og se hva som dukker opp i Nasjonal Transportplan, som legges fram på nyåret. I statsetatenes forslag er prosjektet ikke prioritert.

- I en privat bedrift ville dette prosjektet vært satt i gang for lenge siden, sier Ween.

"Prioritér Rogfast"

På spørsmål om hva han vil ha - Rogfast eller Ryfast - prøver Ween seg først som Ole Brumm.

- Ryfast er meget viktig internt i Rogaland. Vi har betydelig næringsvirksomhet også i Ryfylke, og hvis vi vil ha spredt bosetting, trenger Ryfylke en bedre forbindelse enn hva tilfellet er i dag. Jeg mener vi vil få en Rennesøy-effekt, med vekst i områder som plutselig blir bynære. Rogfast binder fylker sammen og styrker hele regionen. Det er forskjellige prosjekt og vi vil ha begge deler.

- Hvis statsråden ber deg prioritere mellom de to prosjektene? Eiganestunnel og tommelen opp for Ryfast, eller Rogfast?

- Da sier jeg at Rogfast bør prioriteres først. Det må vi kunne være tydelige på. Rogfast er et strategisk viktigere grep, sier Ween.

Nekter å velge

Administrerende direktør Jostein Soland i Stavangerregionen Næringsforening vil ikke sette Ryfast og Rogfast opp mot hverandre. Soland var del av stavangerkretsen som i 1999 løftet fram Ryfast som alternativ til det nå skrinlagte Høgsfjordrøret. I dag driver også Næringsforeningen lobby inn mot storting og regjering. Mens NHO Rogaland mener Rogfast har passert Ryfast på prioriteringslisten, nekter Soland nekter å velge vei.

- Det går ikke an å veie disse prosjektene mot hverandre. Rogfast binder Vestlandet sammen og er et landsdelsprosjekt. Ryfast handler om å få Ryfylke nærmere Nord-Jæren. Vår region står sterkere i landsdelen med Ryfast. Jeg vil ikke velge ett prosjekt.

- Men Ryfast trenger Eiganestunnelen. Altså er det i praksis to stamveiprosjekt i Rogaland som står opp mot hverandre når regjeringen i disse dager syr sammen en Nasjonal Transportplan. Regjeringen må kanskje velge ett prosjekt akkurat nå. Hvis ministeren ber deg om råd, hva sier du da?

- Jeg forventer at begge kommer. Det er politikernes oppgave å velge. Vi forholder oss til fylkestingets prioriteringer, og støtter opp om disse. Jeg inviterer ikke til haraball, sier Soland.