Roxy Int. Transport & Spedition under konkursbehandling

Publisert Oppdatert

Skifteretten i Sønderborg tok onsdag formiddag transportfirmaet Roxy Int. Transport & Spedition A/S under konkursbehandling.

Omkring 120 vogntog fra Roxy Transport og Spedition A/S i Haderslev står tomme på en plass i Padborg. Det er det synlige tegn på at transportvirksomheten på Errestedvej nord for Haderslev er blitt rammet av den økonomiske krise. Onsdag formiddag kunne Skifteretten i Sønderborg ta transportvirksomheten under konkursbehandling. Også virksomhedens utenlandske datterselskap i Tyskland og Litauen skal være med i konkursoppgjøret, sier observatører til danske transportnyhederne.dk

Overskudd i 2007

Roxy Int. Transport & Spedition A/S kunne, i likhet med mange firmaer i Danmark og på Kontinentet som er konkurs i dag, vise til overskudd så sent som i 2007.

Roxy Int. Transport & Spedition A/S avsluttet sitt årsregnskap for 2007 med et nettoresultat på 1.255.000 kroner og med en egenkapital på 5.322.000 kroner. Ledelsen kunne den gangen skrive i årsrapporten at 2007-resultatet var tilfredsstillende, og at de forventet et betydeligt nettooverskud for 2008.

I følge Færdselsstyrelsens database over transportvirksomheter hadde Roxy Int. Transport & Spedition A/S 16 "g odskørselstilladelser" og en EU-tillatelse.