Russland og Kina vil fraktsamarbeide

Det har vært store vyer om potensialet for jernbanetransport av gods til og fra Kina og Vest-Europa over Russland. Men uoversiktlige og langdryge grenseprosedyrer for godstransport med jernbane mellom de to landene gjennom Mongolia, bidrar til at transporttiden faktisk kan bli opp mot 50 prosent lenger enn den framføringshastigheten det teknisk burde være mulig å få til på denne strekningen.

Publisert Oppdatert

TransContainer, den russiske jernbanens datterselskap innen containerfrakt og China Railway Container Transport Corp har nylig undertegnet en avtale om å danne et felles selskap for containerfrakt mellom de to landene.

Kineserne eier 51 % av det felles selskapet og russerne 49 %. Men det gjenstår å se om det nye selskapet vil lykkes med å gjøre jernbanefrakten på den asiatiatisk-europeiske hovedtraseen mer konkurransedyktig.