Ruter risikerer kjempekutt i tilskuddene

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr ber selskapet forberede seg på 300 millioner mindre fra Oslo kommune.

Publisert Oppdatert

Jeg mener vi skal være føre var, og ha en beredskap, i tilfelle man er nødt til å ha kutt som følge av mindre skatteinntekter, sier samferdselsbyråd Jøran Kallmyr til NRK.

Han har skrevet et brev til Ruter og ber selskapet lage planer for hvordan tilbudet til passasjerene kan ivaretas med opp mot 300 millioner kroner mindre.

Dette er verst tenkte scenario, som allikevel kan inntreffe, dersom skatteinntektene raser og sosialhjelpsutgiftene skyter i været.

Byråden hevder at kuttene kan gjennomføres uten at passasjerene vil merke noe vesentlig. Ut over den "gamle leksa" om effektivisering og konkurranseutsetting, kan ingen i skrivende stund forklare hvordan det skal la seg gjøre.

Det høres også noe underlig at man kan kutte nesten like mye penger som selskapet får i overføringer fra bomringen uten at det går ut over tilbudet til de reisende enten i form av høyere månedskort eller færre avganger.

Til NRK forteller Ruter at de tar byrådens innspill inn over seg, og har ingen ytterligere kommentar utover det.