Så mye er et liv verdsatt

30 millioner kroner er hva et dødsfall i trafikken er verdsatt til. Det fremkommer gjennom en omfattende studie der Transportøkonomisk institutt (Tøi) har funnet anslag over ulykkeskostnader i trafikken.

Publisert Oppdatert

Dataene har man samlet gjennom nettbaserte spørreundersøkelser der respondentene ble stilt direkte spørsmål og ble satt i en rekke valgsituasjoner.

Men det er ikke bare trafikkdød som har blitt målt i kroner og øre. Hard skade blir målt til 10,59 millioner kroner, lettere skade til 614 tusen, mens materielle skader er anslått til 30 tusen kroner.

Tallene iberegner kostnader som medisinske, materielle og administrative kostander, samt produksjonsbortfall. Tilsammen er dette beregnet til omkring 4 millioner kroner.

Den største enkeltkomponenten i tillegg er dog folks verdsetting av risikoreduksjon, altså betalingsvilje for å forhindre tap av velferd. For en dødsulykke utgjør det 26 millioner kroner, skriver Tøi.

Mer om rapporten kan man finne hos Tøi her.