Samarbeidskontrollerte på Gullesfjord

Skatt Nord, Fiskeridirektoratet avd. Nordland og Statens vegvesen gjennomførte samarbeidskontroller i to dager på Gullesfjord kontrollstasjon forrige uke.

Skatt Nord sjekker fiskekasser
Skatt Nord sjekker fiskekasser Foto: Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Målet for kontrollene var de samme; trafikksikre kjøretøy, last og sjåfører.

Kontrolltema for vegvesenet var fokus på dokumenter, dekk, kjetting og vekt. Skatt Nord kontrollerte bedrifter som selger hvitfisk og undersøkte sjåførenes lønnsforhold. Fiskeridirektoratets mål med kontrollene var å avdekke uregistrert fisk.

Til sammen ble 82 kjøretøy og 47 sjåfører kontrollert. Halvparten var utenlandske kjøretøy.

6 kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Etter omlasting og innbetalt overlastgebyr fikk kjøretøyene kjøre videre.

4 sjåfører fikk gebyr for manglende vognkort eller manglende kompetansebevis.

22 kjøretøy fikk skriftlig mangel for dårlig sikret last.

2 transportører ble pålagt å legge på kjetting på grunn av uegnete dekk i forhold til føreforholdene.

Både Skatt Nord og Fiskeridirektoratet har gjennom kontrollene fått en god oversikt over leveransene av fisken.  Direkte brudd er ikke avdekket i kontrollene, men noen saker vil bli fulgt opp i etterkant.

Omlasting etter kontroll i Gullesfjord.
Omlasting etter kontroll i Gullesfjord. Foto: Foto: Statens vegvesen