Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane. Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim Arnesen som ekspedisjonssjef.

Publisert Oppdatert

- Vi vil ha økt oppmerksomhet mot bane og kollektivtransport framover, men det betyr ikke nedprioritering av vei og trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. ??- Satsingen på vei i distriktene og kollektivtransport i byområder, som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP), vil bli ytterligere styrket, sier Kleppa??.

Jon Fredrik Birkheim Arnesen, som skal lede Baneavdelingen, er 41 år og utdannet siviløkonom. Han ble utnevnt til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet i statsråd i februar.