Samferdselsministeren inviterer til akselløft-møte

Samferdselsminister Marit Arnstad har invitert representanter for lastebilnæringen til et møte for å utveksle erfaringer og synspunkter når det gjelder bruken av ”løfteboggie” eller ”akselløft” for å gi tunge kjøretøy bedre framkommelighet på vinterføre.

Samferdselsminister Marit Arnstad vil nå ta initiativ til et møte med direktoratet og næringen for å utveksle synspunkter og drøfte handlingsrommet i forhold til det regelverket som foreligger.

Samferdselsminister Marit Arnstad vil nå ta initiativ til et møte med direktoratet og næringen for å utveksle synspunkter og drøfte handlingsrommet i forhold til det regelverket som foreligger.

Publisert Oppdatert

Vegdirektoratet vil også delta ved møtet, som finner sted i midten av november.

- I møtet skal vi også drøfte hvilket handlingsrom man har for tilpassing håndheving av bestemmelsene i dagens regelverk. Det er viktig å få en nærmere avklaring av dette, sier samferdselsministeren.