Samler underskrifter på Oppdal

Publisert Oppdatert

John Skreen og hans mange meningsfeller er i full gang med å organisere underskriftsaksjoner mot ny E6 gjennom Oppdal sentrum, forteller Oppdalingen.

På nettet har de organisert en underskriftsaksjon som allerede har samlet flere hundre underskrifter. Videre vil det bli lagt ut underskriftslister på flere møtesteder rundt omkring i Oppdal. En rekke kontaktpersoner i lag og organisasjoner har sagt seg villig til å organisere interne underskriftsaksjoner.

- Men vi vil også gå utenfor Oppdal. Vi vil for eksempel kontakte Trygg Trafikk, NAF og Transportarbeiderforbundet for å få støtte til vårt syn om at ny E6 må legges utenfor Oppdal sentrum. Det blir fullstendig feil om noen få lokalpolitikere og kjøpmenn i Oppdal skal bestemme hvor en fremtidig europavei skal gå gjennom Oppdal. Dette er en rikspolitisk sak som angår trailersjåfører, gjennomreisende og ikke minst de mange som vil ha et trygt og effektivt veinett, sier John Skreen.

Arrogante lokalpolitikere

Han synes det er arrogant av lokalpolitikerne å si at saken er avgjort og at folkemeningen ikke har noen betydning. Saken er på ingen måte avgjort. Den har så vidt begynt.

- Jeg har blitt kontaktet av flere lokalpolitikere som har tatt til fornuft og innsett at de gamle veiplanene for lengst har gått ut på dato. Men de føler seg bundet av inngåtte vedtak og vil av den grunn ennå ikke signalisere åpen motstand mot E6 gjennom Oppdal sentrum, sier John Skreen.

Dyrere med «gammel» vei

Han fnyser av påstanden om at flytting av E6 utenom sentrumsområdet blir så kostbart at det ikke lar seg gjennomføre. Han minner om at E6 skal utbedres for milliardbeløp både sør for Trondheim og gjennom Gudbrandsdalen. I et slikt perspektiv vil flytting av E6 i Oppdal bli mest som småbeløp å rekne.

- For samfunnet blir det langt dyrere å bygge en ny vei for 170 millioner gjennom Oppdal når vi alle vet at den har gått ut på dato før den blir åpnet, sier John Skreen til lokalavisa.