Sammenslutning i Surnadal

Ledelsene i Surnadal Transport AS og Surnadal Logistikk Partner AS - SLP har satt i gang et prosjekt om å slå sammen virksomheten i SLP og deler av aktivitetene i ST.

Publisert Oppdatert

Sammenslutningen skal etter planen gjennomføres innen utgangen av året og videreføres i et nytt selskap som ennå ikke er registrert og ei heller fått noe navn. Den endelige organisasjonen befinner seg fortsatt på tegnebrettet.

ST driver i dag konvensjonell godstransport med bil, samt tømmer-, anleggs og renovasjonstransport. Det er godstransporten som skal inn i det nye selskapet mens den andre virksomheten vil bli videreført i Surnadal Transport.

ST ble etablert høsten 1989 og er et frittstående selskap med blant annet sentrale bileiere som aksjonærer. I sitt første hele driftsår omsatte de for ca. 100 mill. kroner. I 2009 var de kommet opp i 160 mill. kroner. Av dette utgjør den rene godstransporten et sted mellom 60 og 70 mill kroner og det er altså den delen som skal inn i det nye selskapet. Foruten ad hoc oppdrag driver selskapet et antall ruter i Sør-Norge.

SLP har sin opprinnelse i Ma-Bo Transport med basis i industriselskapet Ma-Bo's transportbehov. Det ble etablert i 1979. I 1997 ble selskapet kjøpt av Kingsrød Transport og skiftet navn til Kingsrød Nord AS. Etter seks år solgte Kingsrød seg ut og selskapet skiftet navn til Surnadal Logistikk Partner AS. Kristoffer Bugten har i alle år og under endret eierskap vært daglig leder. I mars i år trakk han seg og sitter i dag som styreformann. Han er også vår kilde til dette innslaget.

SLP driver rendyrket godstransport og omsatte for ca. 157 mill. kroner i 2009. De opererer anslagsvis 30 vogntog og semitrailere i fast oppdrag.

Hvis alt klaffer og kundene følger med vil det nye selskapet få en omsetning på ca. 120 mill. kroner.

Les også: Papirløst i Surnadal