Samordner pakke- og godsproduksjon

Posten samordner godsproduksjonen i datterselskapet Bring Cargo AS med Postens pakkeproduksjon fra 1. januar 2012. Det ble vedtatt på et styremøte i Bring Cargo. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at rundt 600 medarbeidere i terminaldrift i Bring Cargo Norge overføres til Posten.

bring logo posten

bring logo posten

Publisert Oppdatert

- For å sikre konkurransekraft i et stadig tøffere marked jobber vi for å oppnå stordriftsfordeler. Planene om å samordne terminaldrift og produksjon innen pakker og gods i Norge er et viktig bidrag i denne utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Bring Cargos øvrige virksomhet blir ikke berørt og selskapet skal fortsatt være spydspiss i konsernets logistikksatsing med den samme produktbredden som i dag.

Virksomhetsoverføringen har blitt møtt med protester fra ansatte i Bring Cargo og Norsk Transportarbeiderforbund og det er fremsatt påstander om at overføring til Posten innebærer sosial dumping.

Ledelsen har respekt for at ansatte kjemper for sine rettigheter. Begge selskapene skal ha tariffavtaler og alle medarbeidere som overføres i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen vil beholde stilling og lønn, heter det i en melding fra Posten.