Sandberg vil kjøre fortere

Lederen i Stortingets samferdselskomitee Per Sandberg mener fartsgrensene er for lave her i landet.

vei fart

vei fart

Publisert Oppdatert

- Det er klart at når samferdselsministeren nærmest fastslår at det ikke er særlig ubehagelig å kjøre i 110, så er det nesten å fastslå at fartsgrensene ikke er tilpasset vei- standarden, sier han til NRK Sogn og Fjordane.

Han bruker den meget omtalte kjøreturen ved Lærdal, der Nationens journalister hadde "målt" regjeringsbilen i 110 kilometer, som indikasjon på at fartsgrensene er for lave på enkelte veistrekninger.

Målinger foretatt 18 steder i vestlandsfylket viser at tre av fire bryter grensene i Bogstunnelen og i Skedestranda. I Lærdalstunnelen kjører tre av fire bilister for fort.

- Enkelte steder må fartsgrensene settes ned, men flere steder bør de settes opp, sier Frp- politikeren.

- Jeg kjenner Liv Signe Navarsete såpass at dersom hun har uttalt seg om kjøreturen, står hun ved det. Jeg har derfor merket med uttalelsen der hun sier at det ikke var ubehagelig å kjøre i den aktuelle hastigheten på den typen vei.

Frp- politikeren benekter at uttalelsen hans er å oppfatte som stemmesanking. Han mener også at han i enkelte tilfelle er bedre i stand til å vurdere hva fartsgrensene skal være enn Statens vegvesen.