Scania får EU-støtte for kompetanseutvikling

Det drar seg litt til for Scania. De har tidligere fått et EU-lån (sammen med Volvo), det går mot gjennomslag for 4-dagers uke på fabrikkene, og nå har også EU sagt ja til støtte for kompetanseutvikling. 125 millioner svenske kroner er det snakk om i denne omgang.

Publisert Oppdatert
Finanskrisens effekter skal dempes, og en måte å gjøre det på, er samarbeid mellom stat og bedrift for å dempe ledighetskøen. Hos Scania har man satset på å skolere en del av de ansatte som for tiden er overflødige i produksjonen. Dette har pågått siden februar og omfatter videreutdanning innen en rekke områder som vedrører lastebilproduksjon. Medarbeiderne får også mulighet til å forbedre språk- og matematikkkunnskapene. Det hele styrker de ansattes forhold til bedriften, samtidig som Scania vil stå godt rustet når krisen sklir over.