Scania med storordre på miljøbusser

Scania skal levere 158 busser til Keolis i Sverige.

Publisert Oppdatert

Bussene skal leveres mellom april og juli. Allerede i sommer skal de gå i trafikk.

Bussene er utstyrt med motorer som kjører på etanol og RME, noe som skal redusere co2-utslippene med 70 respektive 64% sammenliknet med diesel.

Stockholm er verdens etanolbuss-hovedstad, og Stockholms Lens landsting har som mål at minst 50 prosent av alle persontransporter skal skje med fornybart drivstoff innen 2012.