Scania presenterer kvartalstallene

I dag presenterte Scania sin kvartalsrapport for januar-mars 2009. Det var knyttet stor spenning til rapporten som ikke uventet viser et dramatisk fall første kvartal. Spørsmålet var naturlig nok knyttet opp mot hvor mye dårligere resultatet ville bli. Scanias resultat på 506 millioner svenske kroner nådde ikke helt opp mot de 563 millioner kroner som analytikerne forventet.

fabrikk montering mekaniker verksted

fabrikk montering mekaniker verksted

Publisert Oppdatert

Men det var først og fremst gevinsten som skuffet. 164 millioner svenske kroner før skatt istedet for forventet resultat på 397 millioner kroner. I fjor var gevinsten på samme tidspunkt 3,5 mrd kroner. Årets kvartalsresultat er dermed bare en tyvendedel av fjorårets.

Scania-aksjen falt marginalt da resultatene ble kjent for et par timer siden, men har i skrivende stund ikke falt mer enn 2% og kan se ut til å være noe på vei opp igien.

Som et apropos kan man notere seg at Volvo taper betraktelig mer på børsen (ned 4,6% på Stockholmsbørsen i dag) og at flere analytikere anbefaler salg.

Scanias administrerende direktør, Leif Östling, ser heller intet lys i tunnelen de kommende kvartaler og kutter kostnader jevnt over.

Stadig flere lastebiler står stille i det europeiske markedet, og dermed faller behovet både for reservedeler og nye biler. Det er dette som er hovedårsaken til Scanias fall - ikke nye eller andre problemer.

Kjente problemer er bedre enn nye og uforutsette. Derfor gjorde muligens ikke den dystre rapporten større utslag på aksjene - foreløpig.

Tungt kjenner også til at Scania nå er i samtaler med fagforeningene i Sverige om innføring av firedagersuke uten at det i skrivende stund visstnok skal være aktuelt med varsler om oppsigelser. - Vi må tilpasse produksjonen til konjunkturene, samtidig som vi er nødt til å ha kompetente arbeidere når situasjonen snur, har presseansvarlig Erik Ljungberg tidligere uttalt.