Scania vil utvikle biobrenselmotor

Scania har fått 30 millioner kroner av det kjøretøystrategiske forsknings- og innovasjonsprogrammet programmet FFI, for å utvikle en biobrenselmotor spesielt for tunge, kommersielle kjøretøy.

Jonas Hofstedt, sjef for Scanias drivlinjeutvikling.

Jonas Hofstedt, sjef for Scanias drivlinjeutvikling.

Publisert Oppdatert

Forskningen skal vise hvordan Diesel- og Otto-prinsippet best kan kombineres i en motor som kan kjøres på både alkohol- og metanbasert drivstoff i gassform.

- En slik motor er optimal når det gjelder utfordringen med å klare lave utslipp, forteller Jonas Hofstedt, sjef for Scanias drivlinjeutvikling.

Kjøretøy som drives av fornybare ressurser, gir godt resultat sett ut fra en livssyklus-perspektiv. I land som f.eks. Brasil finnes et stort potensiale for effektiv bruk av fornybar energi.

Forskningen vil omfatte system for innblanding og tenning av drivstoffet, ventilstyring, tilbakeføring av avgassene, samt bruk av avansert katalysatorteknikk for bedre etterbehandling av avgassene.

- Offentlig delfinansiering av våre klima- og miljøsatsninger gir et godt bidrag til forskningen som skal lede til kommersielt gangbare motorer med vesentlig høyere virkningsgrad og lavere miljøpåvirkning enn hva som er mulig med dagens teknikk, forteller Hofstedt.

I prosjektet samarbeider Scania med Kunglige Tekniska Högskolan, Lunds universitet og Chalmers.