Scanias håndbok for redningstjenester på nett

Scania har tatt fram informasjonsmateriell som skal gjøre jobben for bergingsmanskapene lettere og mer effektivt å hjelpe personer ved ulykker.

scania handbok redningstjenster

scania handbok redningstjenster

Publisert Oppdatert

I samarbeid med den svenske redningstjenesten har Scania laget informasjon og presentasjon om Scania-lastebilenes oppbygging og systemer, i tillegg finnes det veiledninger om hvordan bergningsmanskaper kan hjelpe førere og passasjerer uten å utsette dem eller seg selv for fare.

Målet har vært å gi kunnskap om Scanias kjøretøy slik at bergingsmannskapene kan anvende sine metoder på best mulig måte, i følge en pressemelding fra Scania.

Informasjonen er beregnet på å brukes i kursing og opplæring. Det finnes på 17 ulike språk og kan lastes ned som pdf her .