Schenker øker på bane

Etter mer enn et års planarbeid tar Schenker nå skjeen i egen hånd på strekningen Oslo/Østlandet - Narvik.

Publisert Oppdatert

DB Schenker North Rail Express fyrte av startskuddet den 4. januar og markerte dermed "et historisk tidsskille i norsk jernbanehistorie", heter det blant annet i en presentasjon av konseptet. Her heter det også at selskapets visjon og overordnet mål er å etablere en direkte toglinje mellom Nord-Norge og Europa.

Første steg er altså en egen direkte jernbaneforbindelse mellom Nord-Norge og Oslo.

Initiativet vil fra første dag øke godsvolumene med bane med 30 prosent på strekningen. Schenker alene vil fremføre 90 prosent av sitt godsvolum til og fra Nord-Norge med jernbane. De kjører blokktog i egen regi fem dager i uken begge veier.