Bruker Dinotrans:

Schenkers underlige svar

I og med at Dinotrans bilene til stadighet sees med Schenker-traller, og at de filippinske sjåførene også har kjørt til og fra Schenker-anlegg i Norge og Sverige, sendte vi noen spørsmål til dem.

Først ville Schenker se vår dokumentasjon før de ville uttale seg. Etter at de fikk se lønns- og arbeidsavtalen svarte de at deres policy gikk på å ikke kommentere deres partnere og leverandører. 
Illustrasjonsfoto: Schenker

Først ville Schenker se vår dokumentasjon før de ville uttale seg. Etter at de fikk se lønns- og arbeidsavtalen svarte de at deres policy gikk på å ikke kommentere deres partnere og leverandører. Illustrasjonsfoto: Schenker

Publisert Oppdatert
Svenske Schenker benekter at de benytter seg av Dinotrans, mens norske Schenker ikke vil uttale seg. 
Foto: Øystein Korsgård

Svenske Schenker benekter at de benytter seg av Dinotrans, mens norske Schenker ikke vil uttale seg. Foto: Øystein Korsgård

De samme spørsmålene som vi stilte til MAN, Scania og Volvo, lot vi også Schenker få mulighet til å svare på. Det ble en underlig seanse. Vi sendte spørsmålene til Gunnar Spurkeland, kommunikasjonssjef i Schenker Norge AS, og Pierre Olsson, pressesjef i Schenker Sverige AB.

I en mail fra Spurkeland i Schenker Norge sto det følgende: "Hei. Vi skal se på dette nå, men kunne dere sende meg den dokumentasjonen dere viser til at dere har fått slik at vi kan sjekke dette?".

Vi sendte så over kopi av arbeids- og lønnsavtalen mellom Dinotrans og de filippinske sjåførene. Deretter gikk det noen dager før følgende svar kom på mail:

"Hei. Beklager at det har tatt litt tid, men jeg har nå fått sjekket vår policy og kan opplyse at vi ikke har ikke anledning til å kommentere våre partnere og leverandører. Spørsmålene må dere følgelig rette til selskapet".

Javel? Og hvorfor trengte de å se arbeids- og lønnsavtalen til de filippinske sjåførene for å svare dette?

Pierre Olsson i Schenker Sverige har følgende korte kommentar: "Vi på Schenker AB anlitar inte Dinotrans".

Det er tydelig at det er endel forskjeller mellom Schenker i Norge og Sverige. Schenker Sverige leier ikke inn Dinotrans, mens man i Norge ikke vil kommentere sine "partnere och leverandører".

Vi har tittet litt på Schenkers etiske retningslinjer. Der står blant annet følgende å lese under overskriften "Corporate Social Responsibility":

"We do not tolerate any discrimination against individuals, in particular due to their race, religion, sexual orientation, nationality, origin, political or trade union activities or owing to their age, gender or any disability".

Sett i lys av denne teksten, samt Schenker Forum i fjor høst der et av hovedtemaene var "Er transport uten sosial dumping mulig?", gjør svarene (eller mangel på svar) litt spesielle.

Her er spørsmålene de fikk:

1.Hva er deres kommentar til at en av deres leverandører av transport benytter seg av sjåfører som er utsatt for sosial dumping?

2. Er det greit for dere at en av deres transportører truer de ansatt med oppsigelse hvis de involverer seg med fagforeninger?

3. Mener dere at en avlønning som nevnt ovenfor er en grei betaling for sjåfører som i stor grad kjører i Norge og Sverige?

4. Er det tilstrekkelig med 10 euro i diett når man kjører i Skandinavia?

5. Hvordan ser dere på denne saken opp mot deres egne etiske retningslinjer?

6. Får disse avsløringene konsekvenser for deres samarbeid/avtale med den dere har gitt transportoppdrag til?

7. Anser dere at dere har noe som helst ansvar for hvordan sjåførene behandles?

Dinotrans er en av transportørene som kjører for Schenker. Dette vogntoget med filippinsk sjåfør har vært på Schenker-anlegg i Norge flere ganger. 
Foto: Øystein Korsgård

Dinotrans er en av transportørene som kjører for Schenker. Dette vogntoget med filippinsk sjåfør har vært på Schenker-anlegg i Norge flere ganger. Foto: Øystein Korsgård