Seks nye bompengeanlegg i 2009

- I år vil det bli krevd inn penger i seks nye bompengeanlegg. Bomstasjonene ved Hvalertunnelen og Ålesundtunnelen legges ned i løpet av året, slik at det pr 31.12 vil være 46 bompengeprosjekt i landet. Nærmere fem milliarder kroner vil bli innkrevd i år, og rundt ¼ av dette vil komme fra bomringen i Oslo, forteller Robert Fjelltun Bøe i Statens vegvesen.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

Her er de nye bompengeanleggene:

- Rv 64 Atlanterhavstunnelen (har vært forhåndsinnkreving på ferje)

-18 Vestfold sør

- Rv 519 Finnfast (har vært forhåndsinnkreving på ferje)

- E6 Gardermoen - Moelv

- Rv 255 Gausdal

- RV 17 Vegpakke Salten

På fem av strekningene blir det automatiske bomstasjoner med AutoPASS, slik at bilistene bare kjører tvers gjennom. Ved Atlanterhavstunnelen vil derimot bompengeselskapet ha betjent bomstasjon siden de vil ta betaling pr passasjer. For øvrig åpner det første AutoPASS-anlegget i Nord-Norge i år, langs rv 17 utenfor Bodø.

Flere bomstasjoner på et vegprosjekt

På strekningen Gardermoen - Moelv vil det etter planen bli en bomstasjon på hver av de seks delstrekningene som skal bygges. De to første bomstasjonene vil være på plass i oktober når det åpnes for trafikk på strekningen Hovinmoen - Dal og Skaberud - Kolomoen.

- Dette innebærer at folk vil betale etter hvor langt de kjører. Prisen blir ti kroner per passering, slik at når hele strekningen er ferdig vil det koste ca. 80 kroner hvis du passerer alle bomstasjonene, sier Fjelltun Bøe. På E 18 Vestfold sør vil det bli et tilsvarende opplegg. Innkrevingen i den første bomstasjonen vil starte på strekningen Langåker - Bommestad i løpet av året.

To legges ned

15. januar legges bomstasjonen ved Hvalertunnelen ned. Der er det innkrevd penger to år ekstra på grunn av utbedring av fylkesveg 472 til Utgårdskilen. Bomstasjonen ved Ålesundstunnelen (Rv. 658) legges ned høsten 2009.