Sentralisering medfører mer transport

Ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at sentralisering av produksjon og engroslagerfunksjoner fører til mer godstransport.

Asko distribusjonsbil med bioetanoldrift scania

Asko distribusjonsbil med bioetanoldrift scania

Publisert Oppdatert

Veksten i innenriks transport på vei skyldes i hovedsak transport av stykkgods og matvarer. De siste 15 årene har dette utgjort mer enn halvparten av veksten. Samtidig har engroshandelen og også næringsmiddelindustrien sentralisert produksjonen i løpet av denne perioden.

Dermed øker omfanget av kjededistribusjon og transporten får en økende rolle i verdikjeden.

Når vi også opplever økt import av forbruksvarer som i det alt vesentligste ankommer grossister og deretter blir ført til videre distribusjon, er konklusjonen av sentralisering faktisk fører til mer transport.

Dette går frem av en ny rapport utarbeidet av prosjektet Logistikk i Norge, et forskningsprosjekt finansiert av SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet.