Ser frem til en regelendring

Seksjonsleder for utekontrollen i region nord, Frits Karlsen, innrømmer at han ser frem til et mer fornuftig regelverk om piggdekk på lastebil, men syns det er vel så viktig å få på plass egne krav til vinterdekk i Norge.

Frits Karlsen er seksjonsleder for utekontrollen i region nord.

Frits Karlsen er seksjonsleder for utekontrollen i region nord.

Publisert Oppdatert

Vi treffer ham på kontrollstasjonen i Nordkjosbotn i Troms. Utenfor veggen, på E6, durer det jevnt i lastebilhjul mot vinterføre. Også denne vinteren har flere i bransjen måttet slåss for piggene sine mens Karlsen og hans menn har håndhevet et strengt regelverk. Et litt for strengt regelverk, innrømmer han.

- Dette med antall og vekt på pigg er jo en gammel bestemmelse som ble endret i 2008. Endringen hadde så vidt jeg husker ikke opphav i noe EU-direktiv, men kom i stand av miljøhensyn. En avveining opp mot trafikksikkerhet gjorde at vi landet på 130 pigg og 3 gram, forteller han.

Nå er Vegdirektoratet på gli igjen og bebuder en ny høring for å endre dette regelverket for tunge kjøretøy, etter påtrykk fra transportbransjen.

- Selv jeg ser jo at det blir dumt med samme antall pigger på et personbildekk som på et lastebildekk. 130 pigger er ikke mye. Men samtidig ser vi jo at mange sjåfører syns det er greit å kjøre uten pigg, så hva som er riktig antall er vanskelig å si, mener Karlsen som er veldig klar over at vi har klimatiske forskjeller her i landet som gjør at noen trenger pigg mer enn andre.

- Det er jo nettopp dette Vegdirektoratet har lagt merke til, slik at de nå trolig går inn for å øke både antall og vekt. Jeg håper vi kan ha nye regler klare til høsten. Når det er sagt så begynner vi ikke å telle pigg i dag heller før vi merker at vi kan gange det lovlige antallet både med to og tre på bilene vi stanser.

Jeg håper også at vi kan få en lik kontroll på dette over hele landsdelen. Vi vet dessverre at det har vært praktisert forskjellig fra sted til sted i litt for stor grad til nå, sier han.

Både han og kollegene skjønner at det er følelser i sving når sjåførene blir pålagt å fjerne pigger. Det kan være mange grunner til at de ønsker å sko seg litt ekstra. Derfor ser kontrollørene frem til et mer fornuftig antall når vi forhåpentligvis havner på 170 i løpet av nær fremtid.

Krav til dekk

Frits Karlsen syns det er vel så viktig å ta debatten om krav til vinterdekk, som å øke antall pigger. Dette er ikke bare et problem knyttet til utlendinger, men like mye et problem i forhold til løstraller som trekkes av norske transportører. Treakslete traller som farter rundt på egenhånd og bytter bil stadig vekk.

- Så hvorfor innfører vi ikke et slikt krav?

- Ja, det kan du si. Jeg syns jo det blir fokusert veldig mye på pigger, men senest forrige uke ga utekontrollen signaler til Vegdirektoratet om at konkrete krav til dekk kanskje er enda viktigere enn nye regler for piggdekk. Krav til gummiblanding og slike ting. Vi som står på veien og kontrollerer hver dag ser jo disse bakelitthjulene mange bruker og som i dag er fullt lovlig. Det er ingen god følelse for kontrolløren å måtte sende dem ut på veien igjen når det er nullføre, innrømmer Karlsen.

- Kan vi håpe på at det noen gang kommer et slikt krav?

- Vi har i hvert fall sagt fra at vi syns dette er minst like viktig som pigg. Men utfordringene er større på gummifronten enn på piggfronten.

- Hvordan ser dere for dere at et slikt krav skal kontrolleres når vi i dag fortsatt slipper biler uten kjetting langt inn i fjellheimen før vi oppdager dem?

- Vi har jo en ordning i dag med at Tollvesenet kan kontrollere biler på grensa. Mange sier også at de gjør det når vi spør dem. På grensa ved Kirkenes kontrollerer de for eksempel antall kjetting på alt som kommer inn, hevder han.

Det er altså ikke bare positivt alt som står i regelverket. De som kontrollerer sender sine signaler parallelt med transportbransjen og da kan man jo håpe på at Vegdirektoratet reagerer.

Den største kompetansen på dette med vinterdekk finnes fortsatt ute på norske veier og ikke bak et skrivebord i Brüssel.

Les også: Ny krav til piggdekk