SG-terminalen på plass i Ålesund

SG Terminalen AS er etablert som et søsterselskap av SG Logistics og opererer nå i de samme lokalene som tidligere Sunnmøre Gods AS hadde i Breivika Industriområde. Da Kuehne + Nagel overtok Sunnmøre Gods inngikk de også en leieavtale om de aktuelle lokalene.

Publisert Oppdatert

Siden våren 2007 er det Tyrholm & Farstad som har levert lager- og terminaltjenester til Kuehne + Nagel, som også har flyttet ut av de kontorene de overtok etter Sunnmøre Gods ved overtagelsen i 2001. Disse er nå overtatt av SG Logistics, et selskap som ble etablert etter den omtalte transaksjonen mellom Sunnmøre Gods og Kuehne + Nagel.

Dette betyr av familien Notø og deres partnere er tilbake til utgangspunktet så å si.

Terminalselskapet disponerer ca. 1.400 kvm. lager, herunder kjøle- og varmelager. Utendørs har selskapet ca. 10 mål tomt og 256 meter kai med RO/RO-rampe å boltre seg på.